Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré vlastní a spravuje