Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Chrám sv. Michala archanjela

Barokovo-klasicistický kostol z 1. polovice 19. storočia. Je to jednoloďová sakrálna stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Retarduje stavebný typ kostolov, projektovaných stavebnou kanceláriou Kráľovskej komory v poslednej tretine 18. storočia. Priestory majú rovné stropy. Severná strana stavby je zabezpečená veľkými šikmými opornými piliermi. Nad vchodom je nástenná maľba znázorňujúca sv. Michala archanjela.

Vnútorné zariadenie s ikonostasom je zo začiatku 20. storočia.