Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obec Fijaš leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 240 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 14. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1390. Osídlenie nastalo koncom eneolitu a začiatku doby bronzovej – skupiny východoslovenských mohýľ. Obec je doložená z roku 1414 ako Fyas, neskôr ako Fiass (1618), Fyassice (1808), Fijaš (1927); maďarsky Fias.

 

Obec založili na zákupnom práve na území panstva Radoma koncom 14. storočia. Patrila panstvu Makovica. V roku 1427 mala 10 port.

Koncom 15. storočia po vpádoch poľských vojsk sa vyľudnila. V roku 1787 mala 25 domov a 181 obyvateľov, v roku 1828 mala 34 domov a 253 obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom a prácou v lesoch. V 19. storočí mali v obci majetok Bánovci.

 

Za I. ČSR pracovali väčšinou v lesoch, časť v poľnohospodárstve. Neskôr obrábali pôdu súkromne hospodariaci roľníci. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Bardejove, Giraltovciach a v lesnom hospodárstve.