Obecný úrad Fijaš Obecný úrad Fijaš

Obecný úrad

Adresa úradu:
Obec Fijaš
Č. 19
087 01  Giraltovce


Telefón: +421 54 759 8184, 0910 687 375 

E-mail: obecfijas@gmail.com 

Starosta obce: Mgr. Jana TCHURIKOVÁ

 

Zástupca starostu:   Bc. Pavol VASIĽ    

Poslanci OZ:

Peter HRIC

Jaroslav IVANISKO

Andrej KLÉMA 

Pavol PETRIĹAK   

Bc. Pavol VASIĽ    


Hlavný kontrolór: Mgr. Jozef  Kozák

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
 

12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30

 

Číslo účtu IBAN: SK05 0200 0000 0000 2462 9612

Kompetencie:
Obec Fijaš je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Stavebný úrad, mzdová učtáreň a spracovanie účtovníctva  pre obec Fijaš  sú zriadené na Spoločnom obecnom úrade v Giraltovciach.                                         
Telefón: +421 54 7322115 – ekonomická činnosť - účtovníctvo
,    Peter Hažer                 

 E-mail: uradovna@post

Telefón: +421 54 732 2502 – stavebný úrad,    Anton Andrijko, Ing. Ľubomír Filo          

 E-mail: uradovna.upsp@centrum.sk


Telefón: +421 54 736 4753- mzdová učtáreň,   Mgr. Júlia Kmecová

 E-mail: julia.kmecova@giraltovce.sk