Návrh komunitného plánu Návrh komunitného plánu

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje o sociálnych zariadeniach na svojom území

 

Typy informácií:

Informácia o sociálnom zariadení musí obsahovať minimálne atribúty - názov, adresa, kontaktné údaje. V detailnom pohľade ešte ďalšie podrobné informácie.